વાંસદા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
અ.રે., કડી.
નાનું (અ.રે., કડી.)
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption = વાંસદાનું ગુજરાતમાં સ્થાન
| latd coordinates = {{coord|20.45|N|73.22|E|display=inline}}
| latm =
| lats =
| latNS = N
| longd = 73.21
| longm =
| longs =
| longEW = E
| coordinates_display =
| subdivision_type = દેશ
| subdivision_name = {{flag|ભારત}}
== મહત્વના સ્થળો ==
* રાજમહેલ
* અજમલગઢ ( [[ઘોડમાળ]] )
* ઘડિયાળ ટાવર
* [[વાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન]] ( વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય)
* [[કીલાદ પ્રકૃતિ પ્રવાસન કેન્દ્ર]]
* [[જાનકી વન]]
* કોટેજ હોસ્પિટલ
* ટાઉન હોલ
* પ્રતાપ હાઇસ્કૂલ
* ટાઉન હોલ
* ઘડિયાળ ટાવર
* જલારામ મંદિર
* અજમલગઢ ( [[ઘોડમાળ]] )
* [[વાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન]] ( વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય)
* [[કીલાદ પ્રકૃતિ પ્રવાસન કેન્દ્ર]]
* સદાફલ મંદિર
* જાનકીવન
 
== આ પણ જુઓ ==