"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સંદર્ભ આપ્યો.
નાનું (સંદર્ભ આપ્યો.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
| governing_body = સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
| leader_title1 = મેયર
| leader_name1 = Drડો. Jagdishજગદીશ Patelપટેલ ([[ભારતીય જનતા પાર્ટી|ભાજપ]])<ref>{{citeCite news|title=Ashmita Shiroya is Surat's New Mayor|url=httphttps://tv9gujaratitimesofindia.in/2015indiatimes.com/12city/15surat/ashmitadr-shiroyajagdish-ispatel-suratsis-new-mayor-tv9of-gujaratisurat/articleshow/64593218.cms|accessdatetitle=૧૫Dr ડિસેમ્બરJagdish ૨૦૧૫Patel is new mayor of Surat - Times of India|worknewspaper=tv9gujaratiThe Times of India|access-date=૧૨૨૫ ફેબ્રુઆરીઓગસ્ટ ૨૦૧૬૨૦૧૮}}</ref>
| unit_pref = Metric
| area_footnotes = <ref>{{cite web|title=Statistics for Surat Municipal Corporation|url=https://www.suratmunicipal.gov.in/TheCity/Demographics.aspx?SrNo=905005305406 |website=Official website of Surat Municipal Corporation|accessdate=૪ જૂન ૨૦૧૫}}</ref>