માલી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ભાષાકીય સુધારો, Added content, added citation,
(fixed typo)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
(ભાષાકીય સુધારો, Added content, added citation,)
| languages = {{hlist |બમ્બારા |બોમુ |બોઝો}}
| ethnic_groups = {{unbulleted list
| 50% માંડી
| 16% ફુલા
| 13% સેનુફો/બ્વા
| બ્વા
| 6% સોંધાઇ
| 4% અન્ય
}}
| demonym = માલીઅન
| leader_title1 = રાષ્ટ્રપતિ
| leader_name1 = ઈબ્રાહિમ બૌબકર કૈટા
| leader_title2 = [[List of heads of government of Mali|Prime Minister]]વડાપ્રધાન
| leader_name2 = [[Soumeylouસૌમૈલુ Boubèyeબૌબૅય Maïga]]મે઼ગા
| legislature = [[Nationalરાષ્ટ્રિય Assembly (Mali)|National Assembly]]સંસદ
| sovereignty_type = [[History of Mali|Independence]]સ્વતંત્રતા
| established_event1 = fromફ્રાન્સ France<sup>a</sup>થી
| established_date1 = 20 Juneજુન 1960
| established_event2 = as Maliમાલી
| established_date2 = 22 Septemberસપ્ટેમ્બર 1960
| area_km2 = 1,240,192 <!--UN DYB-->
| area_rank = 23rd23મું
| area_sq_mi = 478,839 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| percent_water = 1.6
| population_census = 14,517,176<ref name=census>{{cite web|url=http://instat.gov.ml/voir_actu.aspx?lactu=44 |title=Mali preliminary 2009 census |publisher=Institut National de la Statistique |accessdate=12 January 2010 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100418055748/http://instat.gov.ml/voir_actu.aspx?lactu=44 |archivedate=18 April 2010 |df= }}</ref>
| population_census_year = Aprilએપ્રિલ 2009
| population_census_rank = 67th67મું
| population_density_km2 = 11.7
| population_density_sq_mi = 30.3 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| population_density_rank = 215th215મું
| GDP_PPP = $40.909&nbsp;billion અબજ<ref name=imf2>{{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=97&pr.y=10&sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=678&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=|title=Mali |publisher=International Monetary Fund |accessdate=20 April 2012}}</ref>
| GDP_PPP_year = 2017
| GDP_PPP_per_capita = $2,357<ref name=imf2/>
| GDP_nominal = $15.172&nbsp;billion અબજ<ref name=imf2/>
| GDP_nominal_year = 2017
| GDP_nominal_per_capita = $874<ref name=imf2/>
| HDI_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
| HDI_ref = <ref name="HDI">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf|title=2016 Human Development Report|year=2016|accessdate=21 March 2017|publisher=United Nations Development Programme}}</ref>
| HDI_rank = 175th175મું
| currency = [[Westપશ્ચિમ Africanઆફ્રિકી CFA franc]]ફ્રાંક
| currency_code = XOF
| time_zone = [[Greenwichગ્રિનવિચ Meanમેઇન Time|GMT]]ટાઇમ
| utc_offset = +0
| drives_on = rightજમણી બાજુ<ref>[http://www.brianlucas.ca/roadside/ Which side of the road do they drive on?] Brian Lucas. August 2005. Retrieved 28 January 2009.</ref>
| calling_code = [[+223]]233
| cctld = [[.ml]]
}}
| footnote_a = As the [[Sudanese Republic]], with [[Senegal]] as the [[Mali Federation]].
}}'''Mali''' ({{IPAc-en}}; {{IPA-fr|mali}}), officially the '''Republic of Mali''' ({{Lang-fr|République du Mali}}), is a landlocked country in West Africa, a region geologically identified with the West African Craton. Mali is the eighth-largest country in [[આફ્રિકા|Africa]], with an area of just over 1,240,000 square kilometres (480,000<div class="cx-overlay"><div class="cx-spinner"><div class="bounce1"></div><div class="bounce2"></div><div class="bounce3"></div></div></div>&nbsp;<span>sq</span>&nbsp;<span>mi)</span>. The population of Mali is {{#expr:{{replace|{{UN_Population|Mali}}|,||}}/1e6 round 1}}&nbsp;million.{{UN_Population|ref}} Its capital is Bamako. Mali consists of eight regions and its borders on the north reach deep into the middle of the Sahara Desert, while the country's southern part, where the majority of inhabitants live, features the Niger and Senegal rivers. The country's economy centers on agriculture and mining. Some of Mali's prominent natural resources include gold, being the third largest producer of gold in the African continent,<ref>[http://www.sabc.co.za/news/a/65656d0049a2edb0a589ef9f13675c4c/Mali-gold-reserves-rise-in-2011-alongside-price-20120101 ''Mali gold reserves rise in 2011 alongside price''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151121041039/http://www.sabc.co.za/news/a/65656d0049a2edb0a589ef9f13675c4c/Mali-gold-reserves-rise-in-2011-alongside-price-20120101|date=21 November 2015}}. Retrieved 17 January 2013</ref> and salt.<ref>[http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf ''Human Development Indices''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120112083827/http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf|date=12 January 2012}}, Table 3: Human and income poverty, p. 6. Retrieved 1 June 2009</ref> A majority of the population (90%) are [[મુસલમાન|Muslims]].<ref>"Chapter 1: Religious Affiliation". The World's Muslims: Unity and Diversity. Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 9 August 2012. Retrieved 4 September 2013.</ref>
 
==સંદર્ભો==
૬૦૪

edits