૩: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ઇન્ફોબોક્સની જગ્યાએ કોષ્ટક, જ્યાં સુધી ક્ષતિ નિવારી ન શકાય ત્યાં સુધી.
નાનું (શ્રેણી:સંખ્યા ઉમેરી using HotCat)
(ઇન્ફોબોક્સની જગ્યાએ કોષ્ટક, જ્યાં સુધી ક્ષતિ નિવારી ન શકાય ત્યાં સુધી.)
{{Infobox number
|number=૩
|numeral=ત્રણ એકમોની બનેલી
|factorization=મુખ્ય
|divisor=૧, ૩
|roman unicode=Ⅲ, ⅲ
|greek prefix=
|latin prefix=
|lang1=[[Arabic (language)|Arabic]] & [[Central Kurdish|Kurdish]] & [[persian (language)|persian]]
|lang1 symbol={{resize|150%|٣}}
|lang2=[[Urdu]]
|lang2 symbol={{Urdu numeral|3|20}}
|lang3=[[Bengali language|Bengali]]
|lang3 symbol={{resize|150%|৩}}
|lang4=[[Chinese numeral|Chinese]]
|lang4 symbol=三,弎,叁
|lang5=[[Devanāgarī]]
|lang5 symbol={{resize|150%|३}}
|lang6=[[Ge'ez alphabet|Ge'ez]]
|lang6 symbol=፫
|lang7=[[Greek numerals|Greek]]
|lang7 symbol=γ (or Γ)
|lang8=[[Hebrew numerals|Hebrew]]
|lang8 symbol={{resize|150%|ג}}
|lang9=[[Japanese numerals|Japanese]]
|lang9 symbol=三/参
|lang10=[[Khmer numerals|Khmer]]
|lang10 symbol={{resize|150%|៣}}
|lang11=[[Korean numerals|Korean]]
|lang11 symbol=셋,삼
|lang12=[[Malayalam language|Malayalam]]
|lang12 symbol={{resize|150%|൩}}
|lang13=[[Tamil language|Tamil]]
|lang13 symbol={{resize|150%|௩}}
|lang14=[[Telugu language|Telugu]]
|lang14 symbol={{resize|150%|౩}}
|lang15=[[Thai numerals|Thai]]
|lang15 symbol={{resize|150%|๓}}
}}
 
'''૩''' ગુજરાતી લિપિમાં પ્રયુક્ત થનારી એક સંખ્યા છે, આ સંખ્યા ને '''ત્રણ''' બોલવામાં આવે છે.<ref>{{cite web|url=http://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=script_detail&key=Gujr|title=ScriptSource - ગુજરાતી|accessdate =2017-02-13}}</ref> આ સંખ્યાનું મુલ્ય ત્રણ એકમો જેટલું થાય છે. આ સંખ્યા ત્રણની સંજ્ઞા દેવનાગરી લિપિની સંખ્યા '''३''' માંથી ઉતરી આવી છે. સંખ્યા ૩ પહેલાં સંખ્યા [[૨ (બે)|૨]] અને પછી સંખ્યા [[૪]] આવે છે.
 
{| class="wikitable"
|+૩ વિવિધ લિપિઓમાં
! લિપિ !! અંક
|-
| [[અરેબીક અંકો|અરેબિક]] અને કુર્દિશ તેમજ [[ફારસી ભાષા|ફારસી]] || {{resize|150%|٣}}
|-
| [[ઉર્દૂ ભાષા|ઉર્દૂ]] || {{Urdu numeral|3|20}}
|-
| [[બંગાળી ભાષા|બંગાળી]] || {{resize|150%|৩}}
|-
| [[ચાઇનીઝ ભાષા|ચાઇનિઝ]] || 三,弎,叁
|-
| [[દેવનાગરી]] || {{resize|150%|३}}
|-
| ગીઝ || ፫
|-
| [[ગ્રીક મૂળાક્ષરો|ગ્રીક]] || γ (અથવા Γ)
|-
| હિબ્રૂ || {{resize|150%|ג}}
|-
| જાપાનીઝ || 三/参
|-
|lang10 symbol=ખ્મેર || {{resize|150%|៣}}
|-
|કોરિયન
|셋,삼
|-
|[[મલયાળમ ભાષા|મલયાળમ]]
|lang1 symbol={{resize|150%|٣}}
|-
|[[તમિલ ભાષા|તમિલ]]
|lang3 symbol={{resize|150%|}}
|-
|[[તેલુગુ ભાષા|તેલુગુ]]
|lang5 symbol={{resize|150%|}}
|-
|થાઇ
|lang8 symbol={{resize|150%|ג}}
}|}
 
==સંદર્ભ==
{{reflist}}
 
{{સબસ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:સંખ્યા]]