ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
(→‎ઉપયોગ: કડી)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
==ઉપયોગ==
આ ગતિના નિયમો અને ન્યુટનના ગુરૂત્વાકર્ષણના[[ગુરૂત્વાકર્ષણ]]ના નિયમોથી કેપ્લરના નિયમો સમજાવી શકાય છે.
 
{{sci-stub}}