મે ૨૬: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:820F:56DF:E346:5A2B:FE10:46FB (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Vimeshpandya દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:204:820F:56DF:E346:5A2B:FE10:46FB (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Vimeshpandya દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
*
== તહેવારો અને ઉજવણીઓ ==
*
Ok was happened
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/26 બી.બી.સી.(BBC): આજનો દિવસ]