ટીપુ સુલતાન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
No edit summary
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
| પૂરું નામ =બાદશાહ નસીબુદદોલા સુલતાન ફતેહઅલી બહાદૂર સાહબ ટીપુ
 
| પિતાfather = [[હૈદરHaider અલીALi]]
| માતાmother = ફાતિમા ફખરુન્નીસા
| ધર્મ = [[ઇસ્લામ]]
| જન્મ_તારીખ = {{જન્મ તારીખ|df=yes|1750|11|20}}<ref name="Hasan"/>
૧૧૫

edits