"ઊખીમઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (સતિષચંદ્રએ Ukhimathને ઊખીમઠ પર ખસેડ્યું: ગુજરાતી શીર્ષક)
[[શ્રેણી:Coordinates on Wikidata]]
[[શ્રેણી:ચકાસણી કર્યા વગરના ભાષાંતરો]]
[[શ્રેણી:હિંદુ ધર્મ]]
[[શ્રેણી:ઉત્તરાખંડ]]
[[શ્રેણી:ધાર્મિક સ્થળો]]
૫૭,૦૨૬

edits