"સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ સંઘ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
 
નાનું
|Kit Sponsor=}}
 
'''સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ સંઘ''' એ [[ભારત]] નાદેશના ગુજરાત રાજ્ય નારાજ્યના [[કચ્છ]] અને [[સૌરાષ્ટ્ર]] પ્રદેશ માંપ્રદેશમાં [[ક્રિકેટ]] રમત પ્રવૃત્તિઓ નુંપ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરતી એક સંસ્થા છે. તે ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ મંડળ સાથે સંકળાયેલ છે.
 
==બાહ્ય કડીઓ==
૫૭,૦૨૧

edits