"અભિનંદન વર્ધમાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

{{Infobox military person |honorific_prefix = વિંગ કમાન્ડર |name = અભિ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું
({{Infobox military person |honorific_prefix = વિંગ કમાન્ડર |name = અભિ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
(કોઇ ભેદ નથી)
૨,૭૪૦

edits