વિકિમીડિયા કૉમન્સ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

વર્ષની શ્રેષ્ઠ છબીઓ.
(ઇન્ફોબોક્સ. સુધારાઓ.)
(વર્ષની શ્રેષ્ઠ છબીઓ.)
'''વિકિમીડિયા કૉમન્સ''' (અંગ્રેજી: Wikimedia Commons) અથવા વિકિકૉમન્સ વેબસાઇટ એ [[વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન]]નું એક ધ્યેયકાર્ય છે. વિકિકૉમન્સ પર મુક્ત દૃશ્ય-શ્રાવ્ય માહિતીનો સંગ્રહ થાય છે. ખાસ કરીને ચિત્રો, છબીઓ, આકૃતિઓ, શ્રાવ્ય ફાઇલો જેમકે ઉચ્ચારણના ઉદાહરણો કે કોઈ પ્રવચનનું રેકોર્ડિંગ, વગેરે.
 
આ ધ્યેયકાર્યનો પ્રસ્તાવ માર્ચ ૨૦૦૪માં મૂકવામાં આવ્યો હતો અને તેનું ઉદ્ઘાટન ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૪ના રોજ થયું હતું. તેનો મુખ્ય ધ્યેય વિવિધ વિકિમીડિયા પ્રૉજેક્ટ્સ દ્વારા વપરાતી દૃશ્ય-શ્રાવ્ય ફાઇલોને એક જગ્યા પર એકત્રિત કરવાનો હતો, કે જેથી તેનો ઉપયોગ બીજા પ્રૉજેક્ટમાં કરવામાં સરળતા રહે. ૨૪ મે ૨૦૦૫ પર વિકિકૉમન્સ પરની ફાઇલો ૧૦૦,૦૦૦ની સંખ્યાને પાર કરી ગઈ હતી. આજે તે અનેક ફાઇલોની સાથે સાથે ૧૦,૦૦૦થી પણ વધુ પૌરાણિક તૈલચિત્રો તથા ૧૦૦૦ની નજીક ઉચ્ચારણો તથા સેંકડો જનાર્પિત શાસ્ત્રીય સંગીતની ફાઇલો ધરાવે છે.
 
{{gallery
|title=વિકિમીડિયા કોમન્સ - વર્ષની શ્રેષ્ઠ છબી
|width=160
|height=130
|lines=3
|File:Polarlicht 2.jpg|alt1=The Aurora Borealis, or Northern Lights, shines above Bear Lake, Eielson Air Force Base, Alaska.|[[commons:Commons:Picture of the Year/2006|૨૦૦૬]]
|File:Broadway tower edit.jpg|alt2=Broadway Tower in Cotswolds, England.|[[commons:Commons:Picture of the Year/2007|૨૦૦૭]]
|File:Biandintz eta zaldiak - modified2.jpg|alt3=Horses on Bianditz mountain. Behind them Aiako Harria mountain can be seen.|[[commons:Commons:Picture of the Year/2008|૨૦૦૮]]
|File:Sikh pilgrim at the Golden Temple (Harmandir Sahib) in Amritsar, India.jpg|alt4=Sikh pilgrim at the Harmandir Sahib (Golden Temple) in Amritsar, India. The man has just had a ritual bath.|[[commons:Commons:Picture of the Year/2009|૨૦૦૯]]
|File:Laser Towards Milky Ways Centre.jpg|alt5=A group of astronomers were observing the centre of the Milky Way using the laser guide star facility at Yepun.|[[commons:Commons:Picture of the Year/2010|૨૦૧૦]]
|File:Lake Bondhus Norway 2862.jpg|alt6=A view of the lake Bondhus in Norway. In the background a view of the Bondhus Glacier as a part of the Folgefonna Glacier.|[[commons:Commons:Picture of the Year/2011|૨૦૧૧]]
|File:Pair of Merops apiaster feeding.jpg|alt7=European Bee-eater, Ariège, France. The female (in front) awaits the offering which the male will make.|[[commons:Commons:Picture of the Year/2012|૨૦૧૨]]
|File:Glühwendel brennt durch.jpg|[[commons:Commons:Picture of the Year/2013|૨૦૧૩]]
|File:A butterfly feeding on the tears of a turtle in Ecuador.jpg|[[commons:Commons:Picture of the Year/2014|૨૦૧૪]]
|File:Pluto-01 Stern 03 Pluto Color TXT.jpg|[[commons:Commons:Picture of the Year/2015|૨૦૧૫]]
|File:Jubilee and Munin, Ravens, Tower of London 2016-04-30.jpg|[[commons:Commons:Picture of the Year/2016|૨૦૧૬]]
|File:Perereca-macaco - Phyllomedusa rohdei.jpg|[[commons:Commons:Picture of the Year/2017|૨૦૧૭]]
}}
 
== બાહ્ય કડીઓ ==