"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Surat Metro are approved by Central government
(Pandit Dindayal Upadhyay Cable Stayed Bridge is Ready. This Bridge is already opened On 2/10/18.)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન વિઝ્યુલ સંપાદન
(Surat Metro are approved by Central government)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન વિઝ્યુલ સંપાદન
* દિલ્હીગેટ ફ્લાયઓવર બ્રિજ
*<ref>{{cite web |url= https://www.suratmunicipal.gov.in/Bridgecell/Bridgecell_proj065.aspx|title= Construction of " Pandit Dindayal Upadhyay" Cable Stay Bridge across river Tapi joining Athwa & Adajan|author= સુરત મહાનગર પાલિકા|date= |work= |publisher= Surat Municipal Corporation|accessdate=૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫|archiveurl= http://web.archive.org/web/20150914090445/https://www.suratmunicipal.gov.in/Bridgecell/Bridgecell_proj065.aspx|archivedate=૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫}}</ref>
*સુરત મેટ્રો:આ પ્રોજેક્ટ કેન્દ્ર સરકારે મંજુર કરી દીધો છે.
 
== આ પણ જુઓ ==
Anonymous user