હિડેકી યુકાવા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎જીવન: શહેરનું નામ
(→‎વધુ વાચન: સ્ટબ હટાવ્યું)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
(→‎જીવન: શહેરનું નામ)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
==જીવન==
હિડેકી યુકાવાનો જન્મ ૨૩ જાન્યુઆરી ૧૯૦૭ના રોજ ટોક્યો ખાતે આવેલ ઇચિબે-ચો અઝાબુ શહેરમાં થયો હતો. તેમનું મૂળનામ હિડેકી ઓગાવા હતું, પરંતુ ૧૯૩૨માં સુમી યુકાવા સાથે લગ્ન કર્યા બાદ તેમણે તેમની પત્નીની અટક 'યુકાવા' પોતાના નામ પાછળ સ્વીકારી હતી.<ref name="Yukawa1982">{{cite book|last=Yukawa|first=Hideki|title=Tabibito|url=https://books.google.com/books?id=ckTl4cXFqicC&pg=PA1|translator1-last=Brown|translator1-first=L.|translator2-last=Yoshida|translator2-first=R.|year=1982|publisher=World Scientific|chapter=Chronological Table|isbn=978-9971-950-09-5|pages=vi, ૧–૫}}</ref> તેઓ તેમના ભૂગોળશાસ્ત્રી પિતા તાકુજી ઓગાવાના સાત સંતાનો પૈકિના પાંચમુ સંતાન હતા.<ref>{{cite book |last=Brown |first=Laurie M. |title=The Oxford Companion to the History of Modern Science |publisher=Oxford University Press |year=2003 |url=http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195112290.001.0001/acref-9780195112290-e-0783 |isbn=978-0-19-511229-0 |via=[[w:en:Oxford University Press|Oxford University Press]]}}{{closed access}}</ref>
 
૮ સપ્ટેમ્બર ૧૯૮૧ રોજ કિયોટો ખાતે તેમનું અવસાન થયું હતું.<ref name="Yukawa1982"/>