"વિકિપીડિયા:General disclaimer" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (શ્રેણી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
If you need specific advice (for example, medical, legal, financial or risk management), please seek a professional who is licensed or knowledgeable in that area.
 
[[શ્રેણી:વિકિપીડીયાવિકિપીડિયા નીતિઓ]]