ઢાંચાની ચર્ચા:સ્ટબ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (નો વિકી!)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (→‎નવો ઢાંચો: પત્યું)
આ ઢાંચાને ઉપરોક્ત કોડ વડે અપડેટ કરવા વિનંતી છે. --[[User:KartikMistry|કાર્તિક મિસ્ત્રી]] <sup>[[User talk:KartikMistry|ચર્ચા]]</sup> ૧૭:૨૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
:{{Ping|Aniket|Dsvyas}} - ઉપરોક્ત વિનંતી જોવા વિનંતી છે! --[[User:KartikMistry|કાર્તિક મિસ્ત્રી]] <sup>[[User talk:KartikMistry|ચર્ચા]]</sup> ૧૦:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯ (IST)
::પ્રભો, બજવણી કરી નાખી છે. {{પત્યું}} --[[સભ્ય:Aniket|A. Bhatt]] ([[સભ્યની ચર્ચા:Aniket|ચર્ચા]]) ૧૯:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૯ (IST)