"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ડુપ્લીકેટ માહિતી દૂર કરી.
નાનું (સાફ-સફાઇ.)
નાનું (ડુપ્લીકેટ માહિતી દૂર કરી.)
|date=August 2010
}}
* શિયાળાનું તાપમાન: મહત્તમ ૩૧° સેં., અલ્પતમ 10.2° સેં.
* ઊનાળાનું તાપમાન: મહત્તમ ૪૨.૭° સેં., અલ્પતમ ૨૪° સેં.
* વરસાદ (મધ્ય-જૂન થી મધ્ય-સપ્ટેંબર): આશરે ૯૩૧.૯ મીમી
* અત્યાર સુધીનું સૌથી ઓછુ તાપમાન: ૬.૫° સેં.
* અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ તાપમાન: ૪૮° સેં.
 
=== સુરતના જાણીતા વિસ્તારો ===
[[ચિત્ર:Mini Eiffel Tower at Parle Point in Surat.jpg|thumb|સુરત શહેર ખાતે પાર્લે પોઇન્ટ વિસ્તારમાં એફીલ ટાવરની પ્રતિકૃતિ (જે હાલ હયાત નથી )]]