"ઢાંચો:User sa-1" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
 
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#E0E8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#99B3FF;text-align:center;font-size:14pt">'''sa-1'''</td>
<td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em">&#2360;&#2306;&#2360;&#2381;&#2325;&#2371;&#2340;&#2350;&#2381;'''[[:Category:User sa|;]]''''''[[:Category:User sa-1|This user knows basic Sanskrit'''.[[Category:User sa-1|{{PAGENAME}}]][[Category:User sa|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
Anonymous user