"ઢાંચો:User sa-1" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

translating into sanskrit
(Notice)
(translating into sanskrit)
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#F0F8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#C0C8FF;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Sanskrit|sa]]-1'''</td>
<td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em"> Thisएष userउपयोजकः is able to contribute with a '''[[:Category:User sa-10|basicसरल]]''' level of '''-[[:Category:User sa|Sanskritसंस्कृते]]''' लिखितुं शक्नोति. [[Category:User sa|{{PAGENAME}}]] [[Category:User sa-1|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
<noinclude>
Anonymous user