ઢાંચો:User sa-1: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
({{documentation|Template:User x/doc}})
નાનુંNo edit summary
| level = 1
| id = [[Sanskrit|sa]]
| info = एषः उपयोजकः सरलेन [[:Category:User sa|संस्कृतेन]] लेखितुं शक्नोति.शक्नोति।
| usercategory = User sa
| usercategory2 = User sa-1
Anonymous user