ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Reason of this festival
નાનું (2405:204:818A:98FE:C29:2AF2:66C7:373E (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
(Reason of this festival)
ટેગ્સ: વિઝ્યુલ સંપાદન મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
[[મહાભારત]]ના રચયિતા [[વ્યાસ|વેદ વ્યાસ]]નો જન્મદિવસ આ દિવસે હોવાથી તેમના સન્માનમાં ગુરુ પૂર્ણિમાને ''વ્યાસ પૂર્ણિમા'' નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. [[સંત કબીર]]ના શિષ્ય અને ભક્તિકાળના સંત ઘીસાદાસનો જન્મ પણ આ જ દિવસે થયેલો.
 
300 વષઁો પહેલા આ જ દીવસે વેદવ્યાસ નો જન્મ થયો હતો. તેમને સમગ્ર માનવજાત ના ગુરૂ માનવામાં આવે છે, તેથી આ દીવસ ને ગુરૂપુણીઁમા તરીકે ઉજવવામાં આવે છે
 
<br />
 
{{સ્ટબ}}