વિક્રમ સંવત: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
== ઇતિહાસ ==
એક માન્યતા પ્રમાણે રાજા [[વિક્રમાદિત્ય|વિક્રમાદિત્યએ]] શક રાજાઓને હરાવીને અવન્તિ દેશને મુક્ત કર્યો હતો એના માનમાં ઈસ્વીસન પૂર્વે સત્તાવનમાંછપ્પનમાં આ સંવતની શરુઆત કરવામાં આવી હતી. ભારતીય પ્રદેશો પૈકી ગુજરાતમાં [[સોલંકી વંશ|સોલંકી રાજાઓના]] સમયથી વિક્રમ સંવત પ્રચલીત રહ્યું છે.
 
== મહિનાઓ ==