"યહૂદી ધર્મ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

સંદર્ભ સાથેની માહિતી ઉમેરીને શંકાસ્પદ માહિતી દૂર કરી.
નાનું (2409:4041:690:68DA:0:0:23EA:A0AC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
(સંદર્ભ સાથેની માહિતી ઉમેરીને શંકાસ્પદ માહિતી દૂર કરી.)
 
'''યહૂદી ધર્મ''' ‍(હિબ્રૂ ભાષા: יהודה)<ref name="bibleinterp_mason3">{{Cite web|url=http://www.bibleinterp.com/articles/mason3.shtml|title=The Bible and Interpretation|last=Mason|first=Steve|date=Aug 2009|website=www.bibleinterp.com|access-date=Nov 19, 2018}}</ref><ref name="askoxford">{{cite web|url=http://www.askoxford.com/concise_oed/judaism?view=uk|title=Oxford Dictionaries – Dictionary, Thesaurus, & Grammar|publisher=}}</ref> એ યહૂદી લોકોનો ધર્મ છે. તે પ્રાચીન અને ઐક્યવાદમાં આસ્થા ધરાવે છે અને તોરાહ તેનું ધર્મ પુસ્તક છે.<ref name="uncertainties">{{Cite book|title=The beginnings of Jewishness: boundaries, varieties, uncertainties|last=Cohen|first=Shaye J. D.|date=1999|publisher=University of California Press|isbn=978-0520211414|location=Berkeley|oclc=39727721}}</ref> તોરાહમાં ધર્મ, ફિલસૂફી અને યહૂદી લોકોની સંસ્કૃતિનો સમાવેશ થાય છે.<ref name="Judaism">{{cite encyclopedia |last=Jacobs |first=Louis |editor=Fred Skolnik |encyclopedia=Encyclopaedia Judaica |title=Judaism |edition=2d |year=2007 |publisher=Thomson Gale |volume=11 |location=Farmington Hills, MI |isbn=978-0-02-865928-2 |page=511 |quote=Judaism, the religion, philosophy, and way of life of the Jews. }}</ref> ધાર્મિક યહૂદી લોકોની માન્યતા અનુસાર યહૂદી ધર્મએ ભગવાનનું [[ઈઝરાયલ]]ના સંતાનો પરનું અવતરણ છે.<ref name="Knowledge Resources: Judaism">{{cite web |url=http://berkleycenter.georgetown.edu/resources/traditions/judaism |title=Knowledge Resources: Judaism |publisher=Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs |date= |accessdate=22 November 2011 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110827210045/http://berkleycenter.georgetown.edu/resources/traditions/judaism |archive-date=27 August 2011 |dead-url=yes |df=dmy-all }}</ref> તેમાં વિવિધ ગ્રંથો, માન્યતા-રૂઢિઓ અને વિવિધ સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. તોરાહ એ તનખ અને હિબ્રૂ બાઇબલનો ભાગ છે. યહૂદી ધર્મ વિશ્વના ધર્મોમાં ૧૦મો મોટો ધર્મ છે.<ref>{{cite report |author=DellaPergola, Sergio |date=2015 |title=World Jewish Population, 2015 |url=http://www.jewishdatabank.org/Studies/downloadFile.cfm?FileID=3394 |publisher=Berman Jewish DataBank |accessdate=4 May 2016}}</ref>
યહૂદી ધર્મ એ [[પયગંબર]] અને ધર્મ પુસ્તકોમાં આસ્થા ધરાવે છે. આ ધર્મ ના લોકો [[યહુદી]] તરીકે ઓળખાય છે. આ ધર્મ ઇશ્વરદ્વારા તેના પ્રિય [[પયગંબર મુસા]] મારફત લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો. ઘણા સંદેશાવાહકોમાં માને છે, જેમાં પયગંબર મુસા, [[પયગંબર ઈબ્રાહિમ]], પયગંબર યશાયાહ મુખ્ય છે. [[તૌરાત]] તેનુ ધર્મ પુસ્તક છે. [[સાબાથ]]ના દિવસને આ ધર્મના લોકો પવિત્ર માને છે. આ ધર્મની માન્યતા અનુસાર મૃત્યુ પછી પણ જીવન છે, જેને [[આખિરત]] કહે છે. સૃષ્ટિનો સર્વનાશ થઈ ગયા પછી [[કયામત]]નો દિવસ આવશે અને તેમાં મનુષ્યોની સાથે જગતભરનાં બુદ્ધિમાન ભેગા કરવામાં આવશે, લોકો તેમના સારા કાર્યો અને વર્તનના આધારે [[સ્વર્ગ]] કે નર્કમાં મોકલવામાં આવશે. આ યહૂદી ધર્મની વાતોનો [[કુરાન]]માં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
 
== સંદર્ભ ==
{{સ્ટબ}}
{{Reflist}}
 
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:ધર્મ]]