હીરણ નદી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

No edit summary
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
== લોકસાહિત્ય/સાહિત્યમાં ==
#ચારણી સાહિત્યકાર કવિ દાદે હીરણ નદીનું વિગતવાર વર્ણન કરતું એક ગીત લખ્યું છે. એ ગીતનું સ્વરાંકન આ કડી પર જઈને સાંભળી શકાશે: [https://www.youtube.com/watch?v=ZcXP56HKX-o "હીરણ હલકારી, જોબનવાળી, નદી નખરાળી" ‍(યુટ્યુબ પર‌)].
#[[ઝવેરચંદ મેઘાણી]] રચિત લોકકથા સંગ્રહ [[s:સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી/૨૮. પાછા જવાશે નહિ|સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી (૨૮. પાછા જવાશે નહિ)]] માં આ નદીનો ઉલ્લેખ આવે છે. <ref>{{Cite web|url=https://gu.wikisource.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%A0,_%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B5%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AB%80/%E0%AB%A8%E0%AB%AE._%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%9B%E0%AA%BE_%E0%AA%9C%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B6%E0%AB%87_%E0%AA%A8%E0%AA%B9%E0%AA%BF|title=સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી/૨૮. પાછા જવાશે નહિ - વિકિસ્રોત|website=gu.wikisource.org|accessdate=2019-08-16}}</ref>
#==સાહિત્યમાં ઉલ્લેખ==
[[ઝવેરચંદ મેઘાણી]] રચિત લોકકથા સંગ્રહ [[s:સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી/૨૮. પાછા જવાશે નહિ|સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી (૨૮. પાછા જવાશે નહિ)]] માં આ નદીનો ઉલ્લેખ આવે છે. <ref>{{Cite web|url=https://gu.wikisource.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%A0,_%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B5%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AB%80/%E0%AB%A8%E0%AB%AE._%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%9B%E0%AA%BE_%E0%AA%9C%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B6%E0%AB%87_%E0%AA%A8%E0%AA%B9%E0%AA%BF|title=સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી/૨૮. પાછા જવાશે નહિ - વિકિસ્રોત|website=gu.wikisource.org|accessdate=2019-08-16}}</ref>
 
== સંદર્ભ ==