"ગ્રહ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

લેખ મઠાર્યો.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
(લેખ મઠાર્યો.)
સૂર્ય અથવા કોઈ અન્ય તારાની ચારે તરફ પરિક્રમા કરતા ખગોળ પિંડોને ગ્રહ કહેવાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ખગોળ સંઘની પરિભાષા અનુસાર આપણા સૌરમંડળમાં આઠ ગ્રહ છે. - બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ (બૃહસ્પતિ), શનિ, યુરેનસ અને નેપ્ચૂન. આ ઉપરાંત ત્રણ નાના ગ્રહ પણ આવેલા છે. - સીરિસ, પ્લૂટો અને એરીસ.
 
પ્રાચીન ખગોળશાસ્ત્રીઓએ તારા અને ગ્રહોં વચ્ચે અન્તર આ રીતે કરયૉકર્યું- રાતે આકાશમાં ચમકવાવાળી મોટા અધિકતરભાગની પિણ્ડપિંડ હમેશા પૂવઁ ની દિશા થી ઉઠતાઉઠતી હોય છે , એક નિશ્ચિત ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે અને પશ્ચિમ ની દિશા મા અસ્ત થાય છે આ પિણ્ડોં નું ભેગાથઈનેભેગા થઈને પણ એક બીજાની સાપેક્ષ પણ કોઈ પરિવર્તન નથી હોતો, આ પિણ્ડોં ને તારા કહેવામાં આવ્યું પણ થોડા એવા પણ પિણ્ડ છે જે બાકી પિણ્ડોં ની સાપેક્ષ મા કોઈકવાર આગળ જતા અને કોઈકવાર પાછળ - એટલે કે તે ઘુમક્કડ઼ હતા. Planet એક લૈટિન નો શબ્દ છે જેનો અર્થ આમ-તેમ ફરવાવાળા છે એટલે આ પિણ્ડોં ના નામ Planet અને હિન્દી મા ગ્રહ રાખી દીધું. શનિ નીશનિથી દુર ના ગ્રહ દૂરબીન વગર નહીં દેખાય, એટલે જ પ્રાચીન વૈજ્ઞાનિકોં ને કેવલ પાઁચપાંચ ગ્રહોંગ્રહો નોનું જ્ઞાન હતોહતું , પૃથ્વી ને એ સમયે ગ્રહ માનવામાં આવતો નહિ જ્યોતિષ ના અનુસાર ગ્રહ ની પરિભાષા અલગ છે ભારતીય જ્યોતિષ અને પૌરાણિક કથાઓં મા નવ ગ્રહ ગણાય છે, સૂર્ય, ચન્દ્રમા, બુધ, શુક્ર, મંગલ, ગુરુ, શનિ, રાહુ ઔર કેતુ.
 
જ્યોતિષ ના અનુસાર ગ્રહ ની પરિભાષા અલગ છે ભારતીય જ્યોતિષ અને પૌરાણિક કથાઓં મા નવ ગ્રહ ગણાય છે--સૂર્ય, ચન્દ્રમા, બુધ, શુક્ર, મંગલ, ગુરુ, શનિ, રાહુ અને કેતુ.
 
[[શ્રેણી:ખગોળશાસ્ત્ર]]