વાંસદા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
* [http://www.ourvillageindia.org/Place.aspx?PID=160666 વાંસદા તાલુકા વિશે માહિતિ]
* [http://www.gujarattourism.com/showpage.aspx?contentid=264 ગુજરાત પ્રવાસન નિગમના જાળસ્થળ પર વાંસદા નેશનલ પાર્કં ( વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય) વિશે માહિતી]
* [http://www.fallingrain.com/world/IN/9/Vansada.html વાંસદા નગર વિશે માહિતી ફોલીંગરેઇન ડોટકોમ પર]
 
==વાંસદા તાલુકામાં આવેલાં ગામો==
૫૭,૩૨૯

edits