ધૃષ્ટદ્યુમ્ન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

m
નાનું (ઇન્ફોબોક્સ ઉમેર્યું.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
(m)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
| family = [[દ્રુપદ]] (પિતા), [[શિખંડી]] (બહેન, પછી ભાઇ), [[દ્રૌપદી]] (બહેન)
}}
'''ધૃષ્ટદ્યુમ્ન''' (સંકૃતઃ धृष्टद्युम्न) મહાભારતમાં [[દ્રૌપદી]]નો ભાઈ તથા પાંચાલ નરેશ [[દ્રુપદ]]નો પુત્ર હતો. મહાભારતની કથા અનુસાર તેનો જન્મ [[દ્રોણ]] ને મારવા માટે થયો હતો.
 
==જન્મ==