"પથ્થર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
અલ્પ સુધાર
(સબસ્ટબ લેખ)
 
નાનું (અલ્પ સુધાર)
 
'''પથ્થર''' એ પર્વતો અને જમીનમાંથી મળતો એક કઠોર પદાર્થ છે. મુખ્યત્વે તેનો ઉત્તરઉપયોગ આવાસ, ભાવનોભવનો વગેરેના બાંધકામ માટે કરવામાં આવે છે. આ પદાર્થ માટે સંસ્કૃતમાં તેનો મૂળ શબ્દ પાષાણ છે.
{{સબસ્ટબ}}
૨,૭૪૦

edits