"સાલીમ અલી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎સન્માન: જોડણી સુધારી, વ્યાકરણ સુધાર્યું
(જોડણી સુધારી, વ્યાકરણ સુધાર્યું)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર Android app edit
(→‎સન્માન: જોડણી સુધારી, વ્યાકરણ સુધાર્યું)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર Android app edit
== સન્માન==
[[File:Salim Ali 1996 stamp of India.jpg|thumb|upright=1.5|ભરતપુર પક્ષી અભયારણ્યમાં સારસ અને સાલીમ અલી (૧૯૯૬)]]
સાલીમસલીમ અલીએ તેમના પક્ષી અને પ્રકૃતિના અભ્યાસના સંદર્ભે અનેક એવૉર્ડ અને માનદ પદવીઓ પ્રાપ્ત કરી છે. ઘણી બધી સંસ્થાઓને તેમનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. અલબત આ સ્વીકૃતિ અને માન અકરામ તેમને પ્રમાણમાં મોડા મળ્યાં એમ કહી શકાય.
* ૧૯૫૩ માં એશિયાટીક સોસાયટી ઓફ બંગાળ દ્વારા જોય ગોવિંદા લૉ ગોલ્ડ મેડલ એનાયત થયો.
* ૧૯૭૦ માં ઇન્ડિયન નેશનલ સાયન્સ અકાદમી દ્વારા સુંદર લાલ હોરા પુરસ્કાર એનાયત થયો.