સાલીમ અલી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ખૂટતો સંદર્ભ ગ્રંથ ઉમેર્યો. મહત્વની બાહ્ય કડી.
નાનું (સાફ-સફાઇ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (ખૂટતો સંદર્ભ ગ્રંથ ઉમેર્યો. મહત્વની બાહ્ય કડી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
== સંદર્ભ ==
{{Reflist}}
;આત્મકથા
* અલી, સાલીમ (૧૯૮૫) ''ધ ફોલ ઓફ ધ સ્પેરો''. ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી પ્રેસ. {{ISBN|0-19-562127-1}}
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* {{cite book|last= Ali |first=Salim|title=Book of Indian Birds|url=https://archive.org/stream/BookOfIndianBirds/BookIndianBirds#page/n5/mode/2up|year=1941|publisher= Bombay Natural History Society|isbn= 978-0-19-563732-8}}
 
[[શ્રેણી:વ્યક્તિત્વ]]