વિકિપીડિયા:પ્રબંધક અધિકાર માટે નિવેદન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સંગ્રહ: વિકિસ્ત્રોત નિવેદન.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (સંગ્રહ: વિકિસ્ત્રોત નિવેદન.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
==નામાંકન==
 
==વિકિસ્રોત વિશેષાધિકાર==
ગુજરતી વિકિસ્રોત સમુદાય નાનો છે અને ગુજરાતી વિકિપીડિયા એ ગુજરાતી સમુદાયની ફ્લેગશીપ પ્રોજેક્ટ છે આથી વિકિસ્રોત સંબંધે વિશેષાધિકાર પ્રબંધન આદિના નિવેદનો અહીં મુક્યા છે.
 
=== [[સભ્ય:Sushant savla|Sushant savla]]===
વિકિસ્રોતના(Wikisource) પ્રબંધન હક્કો મારી પાસે છે. વિકિસ્રોત (Wikisource) પર ઘણાં ટૂલ અને ગેજેટ્સ સક્રેય કરવા માટે ઈન્ટરફેઝ હક્કોની (Interface Rights) જરૂર રહે છે. તે હક્કો ન હોવાથી સ્રોત માટે ઉપયોગી એવા ઘણાં ટુલ ગેજેટ્સ સક્રીય કરી શકાયા નથી, જેમ કે OCR બટન, center alignmentનું બટન. મને ઈન્ટરફેઝ હક્કો (Interface Rights) મળે તે માટે નિવેદન કરું છું.
 
====તરફેણ====
#{{તરફેણ}} --[[User:KartikMistry|કાર્તિક મિસ્ત્રી]] <sup>[[User talk:KartikMistry|ચર્ચા]]</sup> ૧૩:૫૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}} --[[સભ્ય:Gazal world|Gazal world]] ([[સભ્યની ચર્ચા:Gazal world|ચર્ચા]]) ૧૪:૫૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}} --[[સભ્ય:Aniket|A. Bhatt]] ([[સભ્યની ચર્ચા:Aniket|ચર્ચા]]) ૧૭:૪૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}} --[[:User:Dsvyas|ધવલ]]<sup>[[:User_talk:Dsvyas|ચર્ચા]]/[[:Special:Contributions/Dsvyas|યોગદાન]]</sup> ૦૩:૦૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}} -- <b><span style="border:1px dashed DarkOrange;padding:0.25em;margin:0.1em;text-shadow:2px 2px 3px Gray;font-size=75%;">લિ., [[સભ્ય:NehalDaveND|<font color="Red">નેહલ</font>]]&nbsp;[[User talk:NehalDaveND|<font color="DodgerBlue">દવે</font>]]</span></b> ૦૮:૫૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}} --[[સભ્ય:Amvaishnav|Amvaishnav]] ([[સભ્યની ચર્ચા:Amvaishnav|ચર્ચા]]) ૦૯:૨૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}}-[[સભ્ય:Vijay B. Barot|Vijay B. Barot]] ([[સભ્યની ચર્ચા:Vijay B. Barot|ચર્ચા]]) ૧૯:૦૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}} હજુ સુધી આ કેમ મુલતવી રાખ્યું. પહેલા કરવા જરુર હતી. મારો સંપૂર્ણ ટેકો છે.--[[સભ્ય:Vyom25|Vyom25]] ([[સભ્યની ચર્ચા:Vyom25|ચર્ચા]]) ૧૦:૫૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}} --[[સભ્ય:સતિષચંદ્ર|સતિષચંદ્ર]] ([[સભ્યની ચર્ચા:સતિષચંદ્ર|ચર્ચા]]) ૧૮:૩૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}} --[[સભ્ય:Nizil Shah|Nizil Shah]] ([[સભ્યની ચર્ચા:Nizil Shah|ચર્ચા]]) ૧૦:૪૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
#{{તરફેણ}} --92saeedshaikh ૦૦:૨૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 
==== વિરોધ ====
====તટસ્થ====
#{{તટસ્થ}} -[[સભ્ય:Hardhrol|અર્જુન સિંહ હરધ્રોલ]] ([[સભ્યની ચર્ચા:Hardhrol|ચર્ચા]])
 
====ટિપ્પણી====
{{Ping|Sushant savla}}, ઉપરોક્ત નિવેદનની સ્થિતિ શું છે? --[[User:KartikMistry|કાર્તિક મિસ્ત્રી]] <sup>[[User talk:KartikMistry|ચર્ચા]]</sup> ૨૨:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
::મને હક્કો મળ્યા હતા. અને તે પછી ઈંટરફેઝમાં ફેરફારો પણ થયેલા છે. --[[સભ્ય:Sushant savla|Sushant savla]] ([[સભ્યની ચર્ચા:Sushant savla|ચર્ચા]]) ૨૨:૪૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 
==વિકિકોશ અને વિકિસૂક્તિ વિશેષાધિકાર==