મહાત્મા ગાંધી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Rashiksathawara (talk)એ કરેલો ફેરફાર 686222 પાછો વાળ્યો
No edit summary
(Rashiksathawara (talk)એ કરેલો ફેરફાર 686222 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
[[શ્રેણી:ભારતનાં રાષ્ટ્રચિહ્નો]]
[[શ્રેણી:સમાજ સેવક]]
 
[https://www.digitalallnews.com/india/know-the-complete-journey-of-mahatma-gandhi/ Mahatma Gandhi ની 150મી જન્મજ્યંતિ પર જાણો… તેમની સંપૂર્ણ જીવનયાત્રા વિશે]