વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

{{translate}}
{{WikipediaFAQ}}
પ્રશ્ન? — જવાબ માટે '''[[#સામાન્ય કેઅને ખાસવિશિષ્ટ પ્રશ્નોસવાલો|વારંવાર પુછાતા સવાલો]]''' જુઓ જો કે મુખ્યત્વે આ પ્રશ્નો ગુજરાતી વિકિપીડિયા માટે લાગુ પડે છે. [[en:Wikipedia:Multilingual_coordination|બીજી ભાષાઓમાં વિકિપીડિયા]] માં તમને અન્ય ભાષાઓ માટે મદદ મળી શકશે. જો તમને તમારા પ્રશ્નનો જવાબ અહીં ન મળે તો તમે નીચે જણાવ્યા મુજબના અન્ય વિકલ્પો અજમાવો.
*જો તમે ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં નવાસવા હો તો તમને [[વિકિપીડિયા:નવાંગતુકોનુ સ્વાગત|સ્વાગત]]નુ પાનું વાંચવું ગમશે. [[મદદ:અનુક્રમ|મદદ]]નાં પાનાઓ પર તમને ઘણી બધી માહિતી તેમજ તમારા પ્રશ્નને અનુરૂપ લિંક મળી શકશે. (જો કે હજુ આ બન્ને પાનાંઓ બની રહ્યા છે, તેને આગળ વધારવાની જવાબદારી પણ આપણી સૌની છે.)
*જો તમને હજુ પણ પ્રશ્ન હોય તો [[વિકિપીડિયા:મદદ ચર્ચા|મદદ ચર્ચા]]ની મુલાકાત લો અને ત્યાં પ્રશ્ન પુછો; શક્યતઃ બીજા [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયનો|વિકિપીડિયનો]] તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપશે.
*[[વિકિપીડિયા:વારંવાર પુછાતા પરચુરણ સવાલો|પરચુરણ સવાલો]]—બાકીનું બધું જ.
 
==ચોક્કસ સવાલો==
==Specific FAQs==
*[[વિકિપીડિયા:પારિભાષિક શબ્દો|પારિભાષિક શબ્દો]]—વિકિપીડિયા પ્રકલ્પમાં વપરાતા વિશિષ્ટ શબ્દો વિષે જાણો.
*[[વિકિપીડિયા:Glossary|Glossary]]—learn some Wikipedia jargon.
*[[વિકિપીડિયા:PHP scriptસ્ક્રીપ્ટ FAQવિષે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|PHP scriptસ્ક્રીપ્ટ FAQસવાલો]]—covers[[en:UseModWiki]] the major difference in theઅને PHP scriptસ્ક્રીપ્ટ fromવચ્ચેના [[UseModWiki]]તફાવતો.
*[[en:User talk:Rambot|Rambot FAQ]]—theઅંગ્રેજી muchવિકિપીડિયામાં વખણાયેલું રામબોટનું પાનું discussed [[en:User:Rambot|rambot]].
*[[વિકિપીડિયા:વર્ગીકરણ વિષે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|વર્ગીકરણ વિષે સવાલો]]—જુન ૨૦૦૪માં વિકિપીડિયામાં અપનાવેલી વર્ગીકરણ પદ્ધતિ વિષે સવાલોના જવાબ મેળવો. અંગ્રેજીમાં [[en:Wikipedia:Category|વર્ગીકરણ]]ની ઓળખ મેળવો.
*[[વિકિપીડિયા:Categorisation FAQ|Categorization FAQ]]—about the [[Wikipedia:Category|Category]] feature introduced in June 2004.
 
==See alsoપણ જુઓ==
{{Shortcut|[[WP:FAQ]]}}
*[[વિકિપીડિયા:Helpમદદ|Helpમદદનાં pagesપાનાં]]—Helpલેખોના withસંપાદન, editingનવા articles,લેખ startingશરૂ newકરવા articles,વિગેરે andમાટે more
*[[વિકિપીડિયા:મુશ્કેલી દુર કરો|મુશ્કેલી દુર કરો]]—વિકિપીડિયામાં લેખો જોવા અને સંપાદનમાં જરૂરી તકનીકી માહિતી.
*[[વિકિપીડિયા:Troubleshooting|Troubleshooting]]—Help with various technical difficulties with accessing or editing Wikipedia pages.
*[[વિકિપીડિયા:સામાન્ય વાંધાના જવાબો|સામાન્ય વાંધાના જવાબો]]—વિકિપીડિયાના લેખો સામે સામાન્ય વાંધા કે આલોચનાના પ્રતિભાવો.
*[[વિકિપીડિયા:Replies to common objections|Replies to common objections]]—Responses to common criticisms leveled at Wikipedia.
*[[વિકિપીડિયા:Editingમુખપૃષ્ઠનું the main pageસંપાદન|Editingમુખપૃષ્ઠનું the main pageસંપાદન]]—Help editingમુખપૃષ્ઠનાં theસંપાદન mainબાબતે pageમદદ.
*[[વિકિપીડિયા:સ્ટાઇલ મેન્યુઅલ|વિકિપીડિયાસ્ટાઇલ ગાઇડનું મુખપૃષ્ઠ]]—વિકિપીડિયાની સ્ટાઇલ એક સરખી રહે તે હેતુ .
*[[વિકિપીડિયા:Manual of Style|The Wikipedia Style Guide main page]]—Stylistic goals to help keep Wikipedia's appearance self-consistent.
----
{{WikipediaFAQBottom}}
[[Category:Wikipediaવિકિપીડિયા FAQવાપુસ|*]]
[[ar:ويكيبيديا:أسئلة متكررة]]
[[bg:Уикипедия:Често задавани въпроси]]
૨૪૭

edits