વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
નાનુંNo edit summary
*[[વિકિપીડિયા:પારિભાષિક શબ્દો|પારિભાષિક શબ્દો]]—વિકિપીડિયા પ્રકલ્પમાં વપરાતા વિશિષ્ટ શબ્દો વિષે જાણો.
*[[વિકિપીડિયા:PHP સ્ક્રીપ્ટ વિષે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|PHP સ્ક્રીપ્ટ સવાલો]]—[[en:UseModWiki]] અને PHP સ્ક્રીપ્ટ વચ્ચેના તફાવતો.
*[[:en:User talk:Rambot|Rambot FAQ]]—અંગ્રેજી વિકિપીડિયામાં વખણાયેલું રામબોટનું પાનું [[:en:User:Rambot|rambot]].
*[[વિકિપીડિયા:વર્ગીકરણ વિષે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|વર્ગીકરણ વિષે સવાલો]]—જુન ૨૦૦૪માં વિકિપીડિયામાં અપનાવેલી વર્ગીકરણ પદ્ધતિ વિષે સવાલોના જવાબ મેળવો. અંગ્રેજીમાં [[en:Wikipedia:Category|વર્ગીકરણ]]ની ઓળખ મેળવો.
 
૫૨૧

edits