વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Brihaspati (talk)એ કરેલો ફેરફાર 697716 પાછો વાળ્યો
નાનું (Brihaspati (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 2401:4900:3610:947:9217:9B3E:4F7A:CE63 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ્સ: Blanking Rollback મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન Advanced mobile edit
(Brihaspati (talk)એ કરેલો ફેરફાર 697716 પાછો વાળ્યો)
ટેગ્સ: Undo મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન Advanced mobile edit
{{AfDs}}
 
 
આ પાનું વિકિપીડિયામાંથી દૂર કરવાના પાનાંની યાદી ધરાવે છે.
* [[Special:Prefixindex/વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી|પાનાં દૂર કરવાની વિનંતીઓની યાદી]]
 
[[શ્રેણી:વિકિપીડિયા પ્રબંધન]]