"ઢાંચો:Infobox/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html]; cosmetic changes
નાનું (en:Template:Infobox/doc માંથી આયાત કરેલ ૪૦૦ પુનરાવર્તનો)
નાનું (Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html]; cosmetic changes)
 
{{distinguish|Template:Userbox}}
{{Documentation subpage}}
<includeonly>{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}|old | |{{High-risk|3000000+ pages, which is ≈&thinsp;≈ {{#expr:(300000000/{{NUMBEROFPAGES:R}}) round 0}}% of all |info=About [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=hastemplate%3Ainfobox&title=Special:Search&profile=default&fulltext=1&searchToken=69ttd5z1iekjo54r1z2qvq3uo 2,900,000] of the 3,000,000 pages (96%) are in mainspace; 2,900,000 of the {{NUMBEROFARTICLES}} pages in mainspace that qualify as articles transclude infoboxes ({{#expr:(290000000/{{NUMBEROFARTICLES:R}}) round 0}}%).}}{{Lua|Module:Infobox}}}}</includeonly>
{{Parameter names example
|name={{PAGENAME}} <!--|child |subbox |decat--> |title |above |subheader |subheader1 |subheader2={{{subheader2}}}<br/>......
}}
 
This template is intended as a meta template: a template used for constructing other templates. '''Note''': In general, it is not meant for use directly in an article, but can be used on a one-off basis if required. [[Helpમદદ:Infobox]] contains an introduction about the recommended content and design of infoboxes; [[Wikipediaવિકિપીડિયા:Manual of Style/Infoboxes]] contains additional style guidelines. See [[WP:List of infoboxes]] and [[:Category:Infobox templates]] for lists of prepared topic-specific infoboxes.
 
== Usage ==
There are two different ways to put a title on an infobox. One contains the title inside the infobox's border in the uppermost cell of the table, the other puts as a caption it on top of the table. You can use both of them together if you like, or just one or the other, or even neither (though this is not recommended):
 
; title : Text to put in the caption over the top of the table (or as section header before the whole content of this table, if this is a child infobox). For [[Wikipediaવિકિપીડિયા:Manual of Style/Accessibility#Tables|accessibility reasons]], this is the most recommended alternative.
; above : Text to put within the uppermost cell of the table.
; subheader(n) : additional title fields which fit below {{{title}}} and {{{above}}}, but before images.
</pre>{{clear}}
 
It is also possible to automatically renumber parameter names by using [[Userસભ્ય:Frietjes/infoboxgap.js]] or [[Moduleવિભાગ:IncrementParams]].
 
==== Making data fields optional ====
...and so forth. "above" and "title" can also be given classes, since these are usually used to display the name of the subject of the infobox.
 
See [[Wikipediaવિકિપીડિયા:WikiProject Microformats]] for more information on adding microformat information to Wikipedia, and [[microformat]] for more information on microformats in general.
 
== Examples ==
|imagestyle =
|captionstyle =
|image = [[Fileચિત્ર:Example-serious.jpg|200px|alt=Example alt text]]
|caption = Caption displayed below File:Example-serious.jpg
 
Note that omitting the {{para|title}} parameter, and not including any text preceding the embedded infobox, may result in spurious blank table rows, creating gaps in the visual presentation.
 
[[Wikipediaવિકિપીડિયા:WikiProject Infoboxes/embed]] includes some links to Wikipedia articles which include infoboxes embedded within other infoboxes.
 
== Subboxes ==
| header6 = Main 6
}}
<sourcesyntaxhighlight lang="sass" style="overflow:auto">
{{Infobox
| headerstyle = background-color:#eee;
| header6 = Main 6
}}
</sourcesyntaxhighlight>{{clear}}
 
Similar embedding techniques may be used within content parameters of some other templates generating tables (such as [[:Template:Sidebar|Sidebar]]) :
| heading5 = Heading 5
}}
<sourcesyntaxhighlight lang="sass" style="overflow:auto">
{{Sidebar
| navbar = off
| heading5 = Heading 5
}}
</sourcesyntaxhighlight>{{clear}}
 
Note that the default padding of the parent data cell containing each subbox is still visible, so the subboxes are slightly narrower than the parent box and there's a higher vertical spacing between standard cells of the parent box than between cells of distinct subboxes.
 
== Controlling line-breaking in embedded bulletless lists ==
Template {{tlx|nbsp}} may be used with {{tlx|wbr}} and {{tlx|nowrap}} to control line-breaking in bulletless lists embedded in infoboxes (e.g. cast list in {{tlx|Infobox film}}), to prevent wrapped long entries from being confused with multiple entries. See [[Templateઢાંચો:Wbr/doc#Controlling line-breaking in infoboxes]] for details.
 
== Full blank syntax ==
 
== Porting to other MediaWikis ==
The infobox template requires the [[:mw:Extension:Scribunto|Scribunto]] extension and [[mw:Manual:Using content from Wikipedia#HTMLTidy|HTMLTidy]] to be installed. It may not work with other MediaWikis. [[Wikipediaવિકિપીડિયા:WikiProject Transwiki|WikiProject Transwiki]] has a version of this template that has been modified to work on other MediaWikis.
 
== See also ==
* [[Moduleવિભાગ:Infobox]], the [[WP:LUA|Lua]] module on which this template is based
* [[Specialવિશેષ:Permalink/558855956|Template:Infobox/old]], the previous ParserFunctions implementation
* {{tl|Infobox3cols}}
* {{tl|Navbox}} and {{tl|Sidebar}}
* [[Wikipediaવિકિપીડિયા:List of infoboxes|List of infoboxes]]
* [[:Module:InfoboxImage]]
* Maintenance categories:
** [[:Category:Pages which use embedded infobox templates with the title parameter]]
<includeonly>{{#ifeq:{{SUBPAGENAME}}|sandbox | |
[[Categoryશ્રેણી:Infobox templates| ]]
[[Categoryશ્રેણી:Wikipedia metatemplates|Infobox]]
[[Categoryશ્રેણી:Templates generating microformats]]
}}</includeonly>
 
== Tracking categories ==
* {{clc|Articles with missing Wikidata information}}
૭,૯૧૬

edits