"ઢાંચો:Routemap/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html]
નાનું (Replace BSicon(s): WBRÜCKE→hKRZWae, uWBRÜCKE→uhKRZWae)
નાનું (Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html])
 
{{pre|{{blue|*<var>{{color|#252525|text}}</var>\d*<var>{{color|#252525|text}}</var>\cd*<var>{{color|#252525|text}}</var>~~<var>{{color|#252525|main text}}</var>}}}}
{|
|<sourcesyntaxhighlight lang="moin">{{Routemap
|title=Example 1.3
|map=
cBS\vSTR\cBS
vCONTfge~~ ~~ ~~''to City''
}}</sourcesyntaxhighlight>
|style="vertical-align:top;"|{{{{PAGENAMETDOC}}
|collapsible=0
૭,૯૧૬

edits