પડધરી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
}}
'''પડધરી''' [[ભારત]] દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા [[ગુજરાત]] રાજ્યના [[સૌરાષ્ટ્ર]] પ્રદેશમાં આવેલા [[રાજકોટ જિલ્લો|રાજકોટ જિલ્લા]]ના [[પડધરી તાલુકો|પડધરી તાલુકા]]નું નગર અને તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.
પડધરી તેના વેરાયટિ ના ગોલા માટે પ્રખ્યાત છે.
 
== જાણીતા વ્યક્તિઓ ==