મહાત્મા ગાંધી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
http->https
(Rashiksathawara (talk)એ કરેલો ફેરફાર 686222 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
નાનું (http->https)
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [httphttps://gujaratisahityaparishad.com/prakashan/sarjako/savishesh/Savishesh-Mahatma-Gandhiji.html ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પર પરિચય]
* [http://gujlit.com/profile.php?pId=32&name=%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B9%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%20%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80 સત્યના પ્રયોગો - આત્મકથા - (સંપૂર્ણ) - ગુજલિટ.કોમ પર]
{{wikisource}}
૧,૦૪,૦૦૯

edits