વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

પાનું ખાલી કરી દેવાયું
(Brihaspati (talk)એ કરેલો ફેરફાર 697716 પાછો વાળ્યો)
ટેગ્સ: Undo મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન Advanced mobile edit
(પાનું ખાલી કરી દેવાયું)
ટેગ્સ: Blanking મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
{{AfDs}}
 
 
આ પાનું વિકિપીડિયામાંથી દૂર કરવાના પાનાંની યાદી ધરાવે છે.
* [[Special:Prefixindex/વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી|પાનાં દૂર કરવાની વિનંતીઓની યાદી]]
 
[[શ્રેણી:વિકિપીડિયા પ્રબંધન]]