વર્તુળનો પરિઘ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
{{ગણિત-સ્ટબ}}
નાનું (ચિત્ર. વધુ સુધારાઓ. પાઇ.)
નાનું ({{ગણિત-સ્ટબ}})
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
પાઇ ({{pi}}) નુ ચૉક્કસાઈપૂર્વકનુ મૂલ્ય ૩.૧૪૧૫૯૨૬૫૩૫૮૯૭૯૩૨૩૮૪...... છે. પરંતુ ૩.૧૪ લઈને ગણિતમાં દાખલાઓ ગણવામાં આવે છે.
 
{{ગણિત-સ્ટબ}}
{{sci-stub}}
 
[[શ્રેણી:ભૂમિતિ]]