"વિકિપીડિયા:પ્રયોગસ્થળ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

પરીક્ષણ
(પરીક્ષણ)
* કૃપયા નીચેની કાળી લીટી પછી તમારું લખાણ કરો *
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-->
{{સ્ટબ/પરીક્ષણ}}
[[સાતતાલ]]
 
'''ગામડિયો'''
 
''ગામડિયો''
 
--[[સભ્ય:ગામડિયો|ગામડિયો]] ([[સભ્યની ચર્ચા:ગામડિયો|ચર્ચા]]) ૨૦:૧૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૬ (IST)
 
[http://www.google.com/ ગુગલ]
 
<nowiki>[[સાતતાલ]]</nowiki>
 
<big>મોટું લખાણ</big>
 
<small>નાનું લખાણ</small>
 
* વસ્તુ યાદી
* વસ્તુ યાદી
 
# યાદી વસ્તુ
# યાદી વસ્તુ
 
<gallery>
Example.jpg|Caption1
Example.jpg|Caption2
</gallery>
 
#REDIRECT [[સાતતાલ]]