"ઢાંચો:માહિતીચોકઠું યુટ્યુબર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

વધુ ભાષાંતર
(પ્રકાશિત)
 
(વધુ ભાષાંતર)
| bodyclass = biography vcard
 
| title = {{#if:{{Yesno|{{{embed|no}}}}}|'''YouTubeયુટ્યુબ informationમાહિતી'''}}
 
| abovestyle = {{#if:{{Yesno|{{{embed|no}}}}}||background-color: #B60000; color: white}}
| data42 = {{#if:{{{silver_button|}}}{{{gold_button|}}}{{{diamond_button|}}}{{{ruby_button|}}}{{{red_diamond_button|}}}|
<table class="mw-collapsible {{#if:{{{expand|}}}||mw-collapsed}}" style="border: none; border-spacing: 0; padding: 0; width: 100%; min-width: 100%"><tr>
<th colspan="3" style="text-align: center; background-color: {{#if:{{Yesno|{{{embed|no}}}}}|{{{header-color|transparent}}}|#B60000; color: white}};width:100%;"><div style="margin: 0 4em;">[[YouTubeયુટ્યુબ Creatorનિર્માતા Awardsપુરસ્કાર|<span {{#if:{{Yesno|{{{embed|no}}}}}||style="color:white;"}}>Creatorનિર્માતા Awardsપુરસ્કાર</span>]]</div></tr>
{{#if:{{Yesno|{{{silver_button|no}}}}}|
<tr>