ઢાંચો:માહિતીચોકઠું તૈયાર ખોરાક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
અપડેટ.
નાનું (ભાષાંતર.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (અપડેટ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
| below = {{Unbulleted list
| {{#if:{{{no_recipes|}}} <includeonly>|</includeonly> |{{Wikibooks-inline|short=yes|Special:Search|Cookbook: {{{cookbook|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}} }}
| {{#if:{{{no_commons|}}} <includeonly>|</includeonly> |&nbsp; {{Commons<!--inline|short=yes|Special:Search/{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAME}}}}|Media{{colon}} {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAME}}}}}} }}
-->{{#if:{{{commons|}}}{{#invoke:Commons link|hasGalleryOrCategory|qid={{{qid|}}}}}|&nbsp;{{Commons-inline|short=yes|{{{commons|}}}|qid={{{qid|}}}|<!--
-->Media{{colon}} {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAME}}}}}} }} }}
}}
 
}}<noinclude>{{Documentation}}[[શ્રેણી:માહિતીચોકઠાં]]</noinclude>