નાગાલેંડ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

(ઇન્ફોબોક્સ. ચિત્રો સરખા કર્યા. અન્ય સાફ-સફાઇ.)
 
<gallery>
File:Ao tribesman at his village for festival celebration Nagaland India.jpg|thumb|પરંપરાગત યુદ્ધ ગણવેશમાં નાગાલેંડનો યુવક
File:Naga_female_by_retlaw_snellac.jpg|thumb||નાગાલેંડ રાજ્યની યુવતિ
</gallery>
 
૫૦

edits