નાગાલેંડ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વિભાગ. ઇન્ફોબોક્સમાં છબી.
નાનું (વિભાગ. ઇન્ફોબોક્સમાં છબી.)
| native_name =
| native_name_lang =
| image_skyline = {{Photomontage
| photo1a = Way o Kohima,Nagaland India.jpg
| photo2a = Kapamodzu.jpg
| photo3a = Hornbill Festival.jpg
| size = 280
| spacing = 1
| position = centre
| border = 0
| color = black
}}
| image_caption = ઉપરથી: કોહિમા તરફ જતો રસ્તો, કાપામોડ્ઝુ શિખર (ફેક જિલ્લો‌), હોર્નબિલ તહેવાર
| type = રાજ્ય
| image_blank_emblem =
* [[વોખા જિલ્લો]]
 
== સંસ્કૃતિ ==
<gallery>
File:Ao tribesman at his village for festival celebration Nagaland India.jpg|પરંપરાગત યુદ્ધ ગણવેશમાં નાગાલેંડનો યુવક