૧૯૯૮ વાંધામા હત્યાકાંડ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સુધારા.
(પાનાં "1998 Wandhama massacre" નું ભાષાંતર કરીને બનાવેલ)
 
નાનું (સુધારા.)
 
== આ પણ જુઓ ==
 
* [[૧૯૯૮ પ્રાણકોટ હત્યાકાંડ]]
 
== પૂરક વાચન ==
== નોંધ ==
 
* {{Cite book|url=|title=International Terrorism|last=<!--Staff writer(s); no by-line.-->|date=2001|publisher=Diane Publishing|isbn=9780756701055|location=Darby, PA|page=}}
 
== સંદર્ભ ==
{{Reflist}}
 
[[શ્રેણી:Category:જમ્મુ અને કાશ્મીર]]