ઉર્દૂ ભાષા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(76.71.5.251 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 667987 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
નાનુંNo edit summary
* [http://forum.chatdd.com/urdu-stuff/ ઉર્દૂ કાવ્યો]
* [http://www.webcitation.org/query?id=1256602172611474&url=www.geocities.com/alibabataj/ghazal.html ઉર્દૂ ગઝલ]
* [https://urdunama.org/forum ઉર્દૂ ફોરમ]
 
== સંદર્ભ ==

edit