મહાત્મા ગાંધી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

સાફ-સફાઈ
નાનું (સાફ-સફાઇ. કડી.)
(સાફ-સફાઈ)
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
{{Wikisource}}
{{commonsCommons|Mohandas K. Gandhi|મહાત્મા ગાંધી}}
* [https://gujaratisahityaparishad.com/prakashan/sarjako/savishesh/Savishesh-Mahatma-Gandhiji.html ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પર પરિચય]
* [http://gujlit.com/profile.php?pId=32&name=%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B9%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%20%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80 સત્યના પ્રયોગો - આત્મકથા - (સંપૂર્ણ) - ગુજલિટ.કોમ પર]
<!--- [[{{મહાત્મા ગાંધી]] --->}}
{{wikisource}}
{{commons|Mohandas K. Gandhi|મહાત્મા ગાંધી}}
 
{{ભારતના રાષ્ટ્રચિહ્નો}}
 
<!--- [[મહાત્મા ગાંધી]] --->
[[મહાત્મા ગાંધી]]
[[શ્રેણી:૧૮૬૯ જન્મો]]
[[શ્રેણી:૧૯૪૮ મૃત્યુઓ]]
[[શ્રેણી:ગુજરાતી સાહિત્યકાર]]
[[શ્રેણી:ઇતિહાસ]]
[[શ્રેણી:ભારત]]
[[શ્રેણી:વ્યક્તિત્વ]]
[[શ્રેણી:ભારતનાં રાષ્ટ્રચિહ્નો]]
[[શ્રેણી:સમાજ સેવક]]
[[શ્રેણી:ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખો]]