મહાત્મા ગાંધી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎બાહ્ય કડીઓ: વિકિસ્રોતમાં સત્યના પ્રય્ગો છે જ, માટે ગુજલિટની કડી દૂર કરી
(સાફ-સફાઈ)
(→‎બાહ્ય કડીઓ: વિકિસ્રોતમાં સત્યના પ્રય્ગો છે જ, માટે ગુજલિટની કડી દૂર કરી)
{{Commons|Mohandas K. Gandhi|મહાત્મા ગાંધી}}
* [https://gujaratisahityaparishad.com/prakashan/sarjako/savishesh/Savishesh-Mahatma-Gandhiji.html ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પર પરિચય]
 
* [http://gujlit.com/profile.php?pId=32&name=%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B9%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%20%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80 સત્યના પ્રયોગો - આત્મકથા - (સંપૂર્ણ) - ગુજલિટ.કોમ પર]
{{મહાત્મા ગાંધી}}
{{ભારતના રાષ્ટ્રચિહ્નો}}
 
[[મહાત્મા ગાંધી]]
[[શ્રેણી:૧૮૬૯ જન્મો]]
[[શ્રેણી:૧૯૪૮ મૃત્યુઓ]]