નવલકથા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (→‎આ પણ જુઓ)
 
== પરિચય ==
એમ માનવામાં આવે છે કે દુનિયાની સૌથી પ્રથમસૌપ્રથમ નવલકથા [[જાપાની ભાષા]]માં ઇ. સ. ૧૦૦૭માં લખવામાં આવી હતી. આ નવલકથાનું નામ છે “જેન્જીની વાર્તા” . આ નવલકથા મુરાસાકી શિકિબુ નામક એક મહિલા દ્વારા લખવામાં આવી હતી. આ નવલકથા ૫૪ પ્રકરણો અને આશરે ૧૦૦૦ જેટલાં પૃષ્ઠ ધરાવે છે. આ નવલકથામાં પ્રેમ તથા વિવેકની શોધ કરવા માટે નિકળેલા એક રાજકુમારની વાર્તા છે.
 
[[યુરોપ]] ખંડની પ્રથમ નવલકથા સેર્વૈન્ટિસ દ્વારા લખવામાં આવેલી “ડોન ક્વિક્સોટ”ને માનવામાં આવે છે. આ એક [[સ્પેનીશ ભાષા]]માં રચાયેલી નવલકથા છે. આ ઇ. સ. ૧૬૦૫માં લખવામાં આવી હતી.